Hindistan matbu’atında Türk Kurtuluş Savaşı ve İnkılâbı


Institution Of The Thesis: Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: Fida HUSSAİN

Supervisor: MEHMET ÖZDEMİR

Abstract:

Türkiye çok güçlü bir krallık olduğundan İngiltere, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri onunla iyi geçinmek için çaba sarf ediyorlardı. Türk devletinin çöküş sürecinin başlamasıyla birlikte bu güçlerin davranışlarında bir değişiklik meydana geldi. Asırlarca Avrupa’da hüküm sürmüş olan Türkiye artık Avrupa’daki varlığını terk ediyordu. Türkiye’nin Avrupa’daki durumu, Avrupa’daki büyük güçlerle oluşturacağı samimi dostluklar nedeniyle Avrupa’nın bütünlüğü açısından hayati bir öneme sahip olmasını sağlamıştır. Avrupa siyasetindeki yerini koruyabilmek için bazı Hristiyan devletlerle uluslar arası politika ve dostluk ilişkileri bağlamında münasebetleri olmuştur. Böylesi bir güç kaynağı olmadan Türkiye bir Avrupa devleti olarak uzun süre varlığını devam ettiremezdi. Türkiye, dostunu, dara düştüğünde kendisini savunabilecek olan Avrupa devletleri arasından seçmek zorundaydı.Birinci Dünya Savaşı 4 Ağustos 1914’te patlak verdi. Savaş Güney Asya’da yaşayan Müslümanlar arasında Pan-İslamist duyguların uyanmasına sebep oldu. Hindistan Müslümanları bu hassas konuda çok fazla endişeliydiler. İngiliz Krallığının savaşa katılmasıyla birlikte krallığa bağlılıklarını bildirdiler. Hintliler Türkiye’nin tarafsız kalmasından veya İngiltere’nin yanında savaşa girmesinden yanaydılar. Ancak şartlar Türkiye’yi müttefiklere karşı Almanya’nın yanında savaşa girmeye yönlendirdi. Savaş devam ederken Hindistanlı Müslümanlar son bağımsız Müslüman gücün ortadan kalkmasından endişe etmeye başladılar. İngiliz hükümetinden Halifelik makamının, kutsal mekanların ve İslami bölgelerin dokunulmazlığını ve kutsallığını talep ettiler. Aynı zamanda Türk kardeşlerine hem insan gücü olarak hem de maddi anlamda yardım etmek için büyük bir hareket başlattılar. Zengin fakir herkes bu harekete katıldılar ve İslam tarihi boyunca İslam kardeşliğinin en soylu örneğini gösterdiler.Savaş devam ederken Mekke şerifi Hüseyin, Osmanlı Hilafetine karşı isyan başlattı ve onun iddia ettiği Halifelik Hindistan’da katı bir şekilde reddedildi. Ayrıca Türkiye’yeilişkin isteklerini yerine getirmesi için İngiliz hükümetine baskı yapmak amacıyla Bolşevik devrimini de baskı unsuru olarak kullandılar.Türkiye kurtuluş savaşında Mustafa Kemal liderliğinde çok cesurca bir mücadele vermiştir. Hindistanlılar, özellikle de Müslümanlar, Mustafa Kemal’in parlak zaferini oldukça övmüşlerdir ve onun adı her Müslüman evde bir parola gibi kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de reformlar devam ederken Hindistanlılar Atatürk’ün yaptıklarını ve Türk Meclisi’nin gerçekleştirdiklerini haklı bulmuşlar ve savunmuşlardır.AbstractAs long as Turkey was a powerful kingdom, England, France and other European states maintained friendly relations with her. With beginning of the process of decline of Turkish state a change in behavior of these powers occurred. Turkey which had ruled Europe for centuries was now leaving her bag and baggage from Europe. The situation of Turkey in Europe made it a matter of vital importance to her integrity that she should form a cordial friendship with some of the great powers. She had to mix in international politics and into friendship with some of the Christian states to retain her place in European polity. Without such a source of strength, her existence as a European state could not be of long duration. Turkey had to choose her friend among the European powers, which would be able to defend her in times of trouble.The World War I broke out on 4 August 1914. It roused a wide spread Pan- Islamic sentiments among the millions of Muslims in South Asia. The Indian Muslims were extremely worried at the delicate situation. They declared their loyalty to the British Crown after she had joined the war. They wished Turkey either to remain neutral or side with Britain. However circumstances led Turkey to join Germany against the Allies. As the war progressed the Indian Muslims began to apprehend the probable disappearance of the last independent Muslim Power. They demanded from British Government the sanctity of the office of the Khalifa and the Holy Places and inviolability of Islamic territories. They also started a big move to help their Turk brethrens with men and money. The rich and the poor participated in the move and set the noblest example of Islamic brotherhood of the whole Islamic history.During the war, sharif Hussian of Mecca revolted against the Ottoman Khilafat but his claim to be a Khalifa was strongly rejected in India. They also used the Bolshevik revolution in Russia to put pressure on the British government to get their demands regarding Turkey fulfilled. Turkey fought her war of independence bravely under the leadership of Mustafa kamal. The Indians, especially the Muslims, paid huge tribute to Mustafa Kamal over his brilliant successes and his name became a watch word in every Muslim household. During the process of reforms in Turkey, the Indians defended the actions of Ataturk and the Turkish Assembly and justified them all.