Amerikan hukuki realizmi çerçevesinde hukuki belirsizlik


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: EMİNE İREM AKI

Supervisor: GÜLRİZ UYGUR

Abstract:

Liberal hukuk devleti idealine göre yargı kararlarının temel dayanak noktası hukuk kuralları olmakla birlikte; hukuk kuralları belli başlı problemler içermektedir. Bunlardan başlıcası da bu çalışmanın konusunu oluşturmuş olan hukuki belirsizliktir. Bu çalışmada hukuki belirsizlik bu iddianın ilk sahipleri olan Amerikan Hukuki Realistleri’nin ışığında ele alınmıştır. Amerikan Hukuki Realistleri hukuki kesinliğin bulunmadığı iddiasında bulunmuşlardır. Daha sonra, bu iddiaya karşı, liberal kuram tarafından, hukuki realistlerin hukuki belirsizliği çok abarttığı yönünde fikirler ileri sürülmüştür. Ayrıca 1980’ler boyunca Eleştirel Hukuk Çalışmaları’nın da ilgilendiği temel meselelerden bir tanesi yine hukuki belirsizlik olmuştur. Günümüzde, hukuki belirsizlik problemi hukuk teorisinde önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir.