The Existing Tradition of Qur’anic Memorization (Hıfz) in Egypt and the Meth. of " Memorization without Tajwid"


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: RAHMA YOUNES ABDELHAMEED YOUNES

Supervisor: Mehmet Akif Koç

Abstract:

Mısır İslam dünyasında İslami ilimlerin ve geleneğinin geliştiği en önemli coğrafyalardan birisiyken, hassaten Kur'ân hıfzı ve eğitimi açısından da önemli merkezlerden birisi olmuştur. Ülke genelinde Kur'ân'ın ezberlenmesine ve öğrenilmesine büyük önem verildiği görülmektedir. Kur'ân'ın ezberlenmesine yönelik olan bu önem, Mısır'da büyük âlimlerin yetişmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle modern dönemde aileler çocuklarının hafız olarak yetişmesine büyük özen göstermektedir. Bu bağlamda ben de Mısır'da Kur'ân'ı hıfz etmiş birisi olarak bu tezde Mısır'daki ilgili usulleri, tarihsel gelişimi ve güncel değişim ve dönüşümü irdeleyerek, Türkiye'deki okuyucularla paylaşma gayretinde oldum. Çalışmamda ayrıca Mısır'da hangi yöntem ve usullerle Kur'ân öğretildiğini ve ezberletildiğini izah edip, neden bazı müesseselerde tecvide önem verilirken, diğerlerinde tecvitsiz ezberletildiğini ele aldım. Ayrıca modern dönemin teknik imkânlarının Kur'ân hıfzı açısından getirdiği yenilikleri ele almaya çalıştım. Çalışmanın bir kısmı literatüre dairken, daha ziyade Mısır'da gerçekleştirdiğim saha çalışmasıyla ana kaynak ve aktörlere ulaşarak tezimin sağlam bir temel üzerine inşa etme gayretinde oldum. Egypt is one of the most important geographies in the Islamic World, where Islamic sciences and traditions have developed; it has become one of the most important centers in terms of interpretation and memorization of Quran. Today, great importance is given to memorizing and learning of the Quran throughout the country as well. This importance given to memorization of the Quran resulted in emergence of a big number of great scholars in the country. Even today, families give a great importance to raising their children as hafiz. In this context, I as one of the people who have been memorizing Qur'an in Egypt, in this thesis, would like to share my experience with the Turkish public by analyzing the historical development and current changes and transformations related to the process of memorization of Quran. In my study, I also explain the methods in which the Quran was taught and memorized in Egypt, and discussed why tajwid was given importance in some institutions, while others were memorizing without taqwah. In addition, I tried to discuss the innovations brought by the technical possibilities of the modern era in terms of the memorization of the Quran. Even though I have used literature review to complete some parts of this work, I tried to build my thesis on a solid foundation by reaching the main sources and actors via the fieldwork I conducted in Egypt.