Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun İhlalinden Kaynaklanan Haksız Fiil Sorumluluğu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Student: GÜLİN SÜLEYMANLAR

Supervisor: SÜLEYMAN YILMAZ