Sodyumhipoklorit ile iletken polianilinin sentezi ve karakterizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: ÜMİT DAĞ

Supervisor: MEHMET SAÇAK

Abstract:

Bu çalışmada, sodyum hipoklorit yükseltgeni kullanarak asidik sulu ortamda anilinin kimyasal polimerizasyonu ile iletken polianilin (PAn) sentezi gerçekleştirildi. Sentezlenen PAn’ın verim ve iletkenliğinin sıcaklık, zaman, asit türü, yükseltgen, monomer ve asit derişimi gibi polimerizasyon şartlarının etkileri incelendi. Seçilen asitler arasında en yüksek verim % 11,3 verim değeri ile HCl ile elde edildi. Polimerizasyon ortam sıcaklığının 20oC’den 60oC’ye arttırılması ile PAn veriminin azaldığı gözlendi. PAn’ın dimetilformamit (DMF), dimetilsülfoksit (DMSO), N-metil prolidon (NMP) ve dioksan gibi çözücülerde yapılan çözünürlük incelemelerinde en yüksek %1,89 değeri ile dioksan çözücüsünde çözündüğü belirlendi. PAn’ın kimyasal yapısının aydınlatılması FTIR ve UV-VIS spektroskopik teknikleri ile termal davranışı ise termogravimetrik analiz (TGA) teknikleri ile yapıldı. PAn’ın karakterizasyonu UV, FTIR, termal gravimetrik analiz teknikleri kullanılarak yapıldı.