Tafsīr manuscripts in “El-Merkezu’l-Vatani”, “El-Evkâfu’l-Âmme” “Eş-Sheyh Abdulkâdir Geylânȋ” Libraries Located In Baghdad


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: KHUDEER AUSAMAH

Supervisor: Mehmet Akif Koç

Abstract:

ÖZET Bağdat’ta bulunan “el-Merkezu'l-Vatani” ,“el-Evkâfu'l-Âmme” ve “eş-Şeyh Abdulkâdir Geylâni” Kütüphanelerindeki tefsir içerikli el yazmaları isimli tezde ilgili eserlerin sayımı ve tanıtımı yapılarak; bunlardan telef olanlarla zarar görenler belirlenmiştir. Bu araştırma, bu muazzam mirasla ilgili bir istatistik sayım çalışması ve kaydetme işlemi sayılır. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; tarihi süreçte ve modern dönemde Bağdat’ta inşa edilen meşhur kütüphaneler hakkında malûmatlar verilmiş, ardından araştırma alanına giren üç büyük kütüphanenin yetkilileriyle yapılan mülakatlar ve bu kütüphanelerin Amerikan işgali sırasında uğradığı zararlar dile getirilmiştir. İkinci bölümde ise bu üç büyük kütüphanede mevcut olan tefsir içerikli el yazmalarının künye bilgilerinin yanı sıra bu el yazmalarının zarar görüp görmediği anlatılmıştır. Çalışmanın sonucunda ise, İslam kültür mirasının Amerikan İşgali ile birlikte uğradığı hasarın giderilmesine yönelik teklifler dile getirilmiştir.

ABSTRACT: In the thesis which was called Tafsîr manuscripts found in “el-Merkezu'l-Vatani” ,“el-Evkâfu'l-Âmme” and “eş-Şeyh Abdulkâdir Geylâni” Libraries that are located in Baghdad. We presented the relevant manuscripts and introduced them according their position if they were destroyed and damaged.This investigation is regarded as statistics cencus study and 136 registration operation about this amazing inheritance. This study consist of two chapters. In the first chapter; knowledges are given about famous libraries which built in Baghdad while historical duration and modern period, after that the interviews with authorized people of three big libraries which are in the field of investigation, and the damages that libraries faced during the American Occupation are put into words. However in the second chapter; identify discs of Tafsîr manuscripts that found in these three big libraries are explained right along with whether these manuscripts are damaged or not damaged. In consequence of the study, proposals are mentioned about recovering the damages that Islamic culture inheritance experienced with American Occupation.