Education Information

Education Information

 • 2006 - 2013 Doctorate

  Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Biotechnology, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Biotechnology, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Ankara University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Bioactive agents carrying quantum dot labeled liposomes

  Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Biotechnology

 • 2011 Doctorate

  Nanoteknolojinin tıptaki birçok olası uygulamaları arasında, biyoaktif ajanlar için ilaç dağıtım sistemleri, ilaçlar ve nükleik asitler (DNA, siRNA) ve görüntüleme ajanları gibi çeşitli nanomalzemelerin kullanımı giderek artan bir ilgi kazanmaktadır. Lipozomlar hidrofilik ve hidrofobik ilaçları taşıyabilme yetenekleri, biyolojik orijinli olmaları ve kısa ömürlü olmaları gibi avantajları nedeniyle ilaç dağıtım için özellikle önemlidir. Kuantum Noktacıkları (QDs) inorganik orijinli nano-ölçekte, yarı iletken fluorofor kristalleridir. Kuantum Noktacıkları organik floresan boyalar aksine florışıldama bozunmasına karşı yüksek dirence sahiptirler ve izleme aracı olarak kullanılmaya çok uygundurlar. Kanser dokuları VEGF gibi anjiyogenez ajanları ve yeni kan damarlarının üretimine yol açan anjiopoietin üretirler. Bu kanser dokusunun damarları karmaşık bir yapıya sahiptir. Anormal ve işlevsiz kan damarları solid tümörlerin bir işaretidir ve ilaçların ulaşmasını ve kanser hücrelerini öldürmesini engellerler. Son yıllarda bununla birlikte kanser ilaç dağıtımında bu yüksek porlu kan damarlarını kullanan ilaç salım sistemleri geliştirildi. Bu çalışmada lipozomlar yüklü yüzeylere bağlanma yetenekleri açışından test edildi ve bu fonksiyonu özellikle zıt yüklü yüzeylerde yerine getirdiği gösterildi. Polistren sulfonat ve poli(alilamin) cam yüzeyleri kaplamak için kullanıldı ve zıt yüklü lipozomlara bağlanmasıyla başarılı bulundu; katyonik lipozomlar cam yüzeyler üzerinde tercihen anyonik bölgelere bağlandılar, anyonik lipozomlar ise cam yüzey üzerine kaplanmış katyonik bölgelere bağlandıkları bulundu. Polimer fırça yüzeyler lipozomların yüzeylerle etkileşimini araştırmak için kullanıldı. Katyonik çok katmanlı lipozomlar ve katyonik tek katmanlı lipozomlar tercihen negatif yüklü PMA polimer fırçalara bağlandı. Katyonik tek katmanlı lipozomların yüzeyler üzerinde çok katmanlı lipozomlardan daha kararlı olduğu bulundu. Antikanser ilaç olan Doxorubicin hücrelere karşı gösterdiği sitotoksik etkisinden dolayı kanser terapisinde kullanılır. Lipozomlar Doxorubicinin sitotoksik etkisini azalttı ve ilacı daha uzun süre boyunca saldı. CdTe çekirdekli Kuantum Noktacıkları görüntüleme ve lipozomların rotalarını gözlemlemek için izleme ajanı olarak kullanıldılar. Lipozomlar CdTe kuantum noktacıklarının inorganik çekirdekten dolayı oluşan sitotoksik etkisini %30 engelledi. Floresan Kuantum noktacıkları lipozomların içinde tutuldu ve konfokal mikroskopu altında 16 saat süreyle gözlendi ve lipozomlar ile Saos2 hücreleri arasındaki etkileşimleri izlendi. Gerçek zamanlı gözlem çalışmaları hem katyonik hem de nötr lipozomların Saos2 hücreleri ile bağlandığını ancak katyonik lipozomların Saos2 hücrelerine bağlanmada daha hızlı olduğunu göstermektedir. Endotel hücrelerin çoğalmasını önlemesi açısından değerlendirilen Anti-anjiyogenez bir ajan olan Bevacizumab ise HUVEC hücreleri üzerinde değerlendirme koşullarında etkisiz olarak bulunmuştur ancak HITAEC hücreleri üzerinde çoğalmayı azalttıkları bulunmuştur. Sustainable Development

  Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Biotechnology

 • 2006 Postgraduate

  Cloning and expression of benzaldehyde lyase gene from pseudomonas fluorescens biovar i in Pichia pastoris

  Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Biotechnology

Foreign Languages

 • C2 Mastery English