Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2015 - Continues Research Assistant PhD

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 • 2011 - Continues Research Assistant

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 • 2011 - 2011 Expert

  Sinop University, Rectorate

Courses

 • Doctorate Türkiye'de Anayasacılığın Kavramsal Tarihi

 • Undergraduate Anayasa Hukukuna Giriş

 • Undergraduate Temel Haklar ve Özgürlükler

 • Undergraduate Türkiye'nin Anayasal Düzeni

 • Postgraduate Constitutional Orders