Education Information

Education Information

 • 1999 - 2004 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji (Dr), Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1990 - 1995 Undergraduate

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Pr., Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  B-blokerlerin kontrollu salım yapan sistemleri üzerinde yeni yaklaşımlar

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji (Dr)

 • 1998 Postgraduate

  Püskürtülebilen tipteki kozmetik bir kısım emülsiyonlarda yapay gerilimin partikül büyüklüğü ve bazı fiziksel parametreler üzerine etkilerinin incelenmesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji (Yl) (Tezli)