Education Information

Education Information

  • 1997 - 2002 Doctorate

    Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilim Ve Kamu Yönetimi (Dr), Turkey

  • 1995 - 1997 Postgraduate

    Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kent Ve Çevre Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

  • 1991 - 1995 Undergraduate

    Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey