Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ekim Devriminde Hukuksal Kuruluş

Montly Review , no.4, pp.143-159, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

III Cumhuriyetin Kuruluşunda Yargı Tasfiyeleri

Mülkiye Dergisi , vol.39, no.1, pp.187-214, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

İngiliz Hukukunda İkincil Yasama

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , vol.50, no.3-4, pp.211-230, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Marksizm ve Hukuk

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , vol.57, no.2, pp.61-92, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Güvenlik Soruşturması

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , vol.53, no.1-4, pp.159-185, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

III. Cumhuriyette Din Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması, Laiklik

2023 Türkiye’si Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 April 2018

Diyalektik Hukukbilimi

Uluslararası Taner Yelkenci Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu, 21 - 23 May 2015

Kent ve Çevre Davalarında Ehliyet ve Menfaat

Kent ve Çevre Davalarında Ehliyet ve Menfaat, Turkey, 17 January 2014, pp.62-70

Yerel Özerklik: Mahalli Müşterek İhtiyaçların Yerinden Yönetimi

Türkiye Belediyeler Birliği Beşinci Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri: Özerklik, Turkey, 21 - 23 November 2011, pp.65-97

"Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Anayasa ve Kamu Hukuku Açısından Değerlendirme"

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Sempozyumu, Turkey, 20 November 2003, pp.9-23

Books & Book Chapters

Paşukanis ve Sönümlenmeci Hukuk Kuramı

in: Modern Zamanlar Bir Yokmuş Bir Varmış Fikret Başkaya ya Saygı II, hakan mertcan, aydın ördek, Editor, Nota Bene Yayınları, Ankara, pp.101-145, 2014

Genel Hukuk Teorisi ve Marksizm

Birikim Yayınları, İstanbul, 2013

Fransa'da Kamu Yönetimi

in: Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, , Editor, İmge, Ankara, pp.41-145, 2013

Haklar Mücadelesinde Bir Direnç Mevzii Olarak Hukuk

in: Kuramsal ve Tarihsel Boyutlarıyla Hak Mücadeleleri, Cilt I, Bürkev, Özuğurlu, Özdek, Elgür, Editor, NotaBene Yayınları, pp.311-326, 2011

Hukuk Devleti

in: Kavram Sözlüğü (Söylem ve Gerçek), cilt II, Fikret Başkaya, Editor, Özgür Üniversite Kitaplığı, pp.201-233, 2006

İdari İşlem Niteliğinde Yargı Kararları ve Vergi Davaları

in: Prof. Dr. Gözübüyük'e Armağan, , Editor, Turhan Kitabevi, Ankara, pp.199-215, 2005

Metrics

Publication

49

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals