Az axiális testtartás és a gerinc- mobilitás kvantitatív paramétereinek összehasonlítása a Parkinson-kór motoros altípusai között A comparison of quantitative parameters of axial posture and spinal mobility between motor subtypes of Parkinson's disease


Riza S., Mustafa Y. E., Buse K., Betül K., ATAYURT FENGE Z. Z., Bilgin Ö., ...More

Ideggyogyaszati szemle, vol.77, no.5-6, pp.187-195, 2024 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 77 Issue: 5-6
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.18071/isz.77.0187
  • Journal Name: Ideggyogyaszati szemle
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, EMBASE
  • Page Numbers: pp.187-195
  • Keywords: Parkinson’s disease, posture, range of motion, rigidity, tremor
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

Background and purpose:

Parkinson’s disease (PD) is a heterogeneous neurodegenerative disorder characterized by contradictory clinical outcomes among its several subtypes. The disease can manifest with a tremor-dominant (TD) or a non-tremor-dominant (NTD) phenotype. Although the TD subtype may show a better prognosis, there is limited information on the phenotypic differences regarding the level of axial symptoms. For this reason, in this study it was aimed to make a quantitative comparison of axial posture and spinal mobility between PD with TD and NTD. 

. Methods:

This case-control study was conducted on 94 patients with diagnosed PD. A group diagnosis approach was used in the study, such that the diagnosis of each patient was confirmed, and they were assig-ned to TD and NTD groups by a neurologist expert on movement disorders. Of the patients with PD, 61 were in the TD group, and 33 were in the NTD group. Spinal mouse was used to measure spinal posture and spinal mobility in both sagittal and frontal planes. 

. Results:

Two groups of 61 patients (25 male + 36 female) with TD-PD (mean age: 64.49±10.37 years) and 33 patients (20 male +13 female) with NTD-PD (mean age: 63.45±9.11 years) were enrolled in the study. There were no significant differences bet­ween the patients with TD and NTD in terms of sagittal and frontal postures (p>0.05). In addition to this, anterior trunk tilt was found to significantly increase as the disease stage advanced in both groups. While the greatest anterior trunk tilt change in the TD-PD group was observed in the 3rd stage, NTD-PD group was in the 2.5th stage. Aside from this, the out­comes of the spinal mobility measurements in the frontal and sagittal planes were similar between the groups (p>0.05).

. Conclusion:

It is widely acknowledged that many clinical aspects of the TD and NTD forms of PD differ; however, in our study, it was observed that there may be no difference in the axial symptoms of the patients with PD in terms of classification according to tremor dominance.

. Background and purpose:

A Parkinson-kór (PD) he­te­ro­gén neurodegeneratív betegség, aminek különböző altípusait ellentmondásos kli­nikai eredmények jellemzik. A betegség meg­nyil­vá­nul­hat tremordomináns (TD) vagy nem tremordomináns (NTD) fenotípussal. Bár a TD altípus jobb prognózist mutathat, a fenotípusos különbségekről az axiális tünetek mértékét illetően korlátozott in­for­má­ció áll rendelkezésre. Ezért ebben a ta­nulmányban az axiális testtartásnak és a ge­rinc­mobilitás-nak a TD és NTD PD-altípusok közötti kvantitatív összehasonlítását tűztük ki célul. 

. Methods:

Eset-kontrollos vizsgálatunkat 94 diagnosztizált PD-s betegen végeztük. A vizsgálatban csoportdiagnosztikai megközelítést alkalmaztunk: minden egyes beteg diagnózisát megerősítette egy mozgásszervi rendellenességekkel foglalkozó neurológus szakértő, és beosztotta őket TD- vagy NTD-csoportba. 61 PD-s beteg került a TD-csoportba, 33 pedig az NTD-csoportba. SpinalMouse eszközzel megmértük a gerinc tartását és mozgékonyságát a sagittalis és a frontális síkban is. 

. Results:

Eredmények – A vizsgálatba két csoportot vontunk be: 61 TD-PD-s beteget (25 férfi és 36 nő; átlagéletkor: 64,49 ± 10,37 év) és 33 NTD-PD-s beteget (20 férfi és 13 nő; átlagéletkor: 63,45 ± 9,11 év). Nem volt szignifi­káns különbség a sagittalis és a frontális testtartás tekintetében (p > 0,05) a TD- és NTD-betegek között. Ezen túlmenően az elülső törzsdőlés mindkét csoportban szignifikánsan növekedett a betegség stádiumának előrehaladtával. Míg a TD-PD csoportban a legnagyobb elülsőtörzsdőlés-változás a 3. stádiumban volt megfigyelhető, addig az NTD-PD csoportban a 2,5. stádiumban. Ettől eltekintve a frontális és sagittalis síkban végzett gerincmozgékonysági mérések eredményei hasonlóak voltak a csoportok között (p > 0,05).

. Conclusion:

Következtetés – Széles körben elismert, hogy a PD TD- és NTD-formáinak számos kli­nikai aspektusa különbözik; vizsgálatunkban azonban azt figyeltük meg, hogy a PD-s betegek axiális tüneteiben nem feltétlenül van különbség a tremordominancia szerinti besorolás szempontjából.

.