Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Haritaların Harita Becerilerine Yönelik Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Gürler A., Gürgen G.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2024, no.2, pp.826-849, 2024 (Peer-Reviewed Journal)