Biography

Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR, Lisans eğitimini 1982 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, “Endülüs’te Muvelledûn Hareketleri (180-320/ 796-932)” başlıklı tezini sunarak doktor unvanını aldı. 1993 yılında doçent, 2000’de profesör oldu. İslâm Tarihi Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı (1983) Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliğinin yanı sıra çeşitli idarî görevlerde bulundu. 1985 yılında Mısır’da 9 ay, 1987 yılında İspanya’da 1 yıl, 2005 yılında İngiltere’de 10 ay süreyle araştırmalar yaptı. 2010 yılında Roma Gregorian Üniversitesi’nde (Roma-İtalya) Endülüs Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi” ana temasını işleyen dersler verdi; 2015-2018 yılları içinde Mevlana Programı kapsamında Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya’nın başkenti Boğota’daki Universidad Nacional’da dört yarı yıl Türk Tarihi ve Kültürü (Historia y cultura turcas) dersleri verdi. “Türkiye’de Dinî Araştırmalar ve İlâhiyat Fakültesi” (Ankara Üniversitesi, 2005-2008) adlı projede yürütücü, “İngiliz ve Alman Oryantalizminde Siyer Çalışmalarının, Türklerin ve Avrupa Birliği Halklarının Hz. Muhammed Algısına Etkileri” (Prof. Dr. Seyfettin Erşahin ve Prof. Dr. İbrahim Sarıçam ile birlikte, TÜBİTAK, 2009), Tarihte Müslümanlar (8 Cilt) adlı projelerde editör ve araştırmacı olarak yer aldı. İlmî ve akademik çalışmaları ilk dönem İslâm tarihi alanında, özellikle de Endülüs tarihi üzerinde yoğunlaştı. Endülüs tarihi ve siyer alanlarına dair kitap, makale, tebliğ ve ansiklopedi maddesi şeklinde çalışmaları mevcuttur. Arapça, İspanyolca ve İngilizce bilmektedir. Halen Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Learning Knowledge


Doctorate
1982 - 1989
Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi (Dr), Turkey

Undergraduate
1977 - 1982
Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr. (5 Yıllık), Turkey

Foreign Languages

Arabic, C1 Advanced

Dissertations

Doctorate, Muladís Movements in al-Andalus: 180 - 320 / 796 - 932, Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi (Dr), 1989

Academic Titles / Tasks


Professor
1983 - Continues
Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Professor
2017 - 2018
Universidad Nacional de Colombia

Articles Published in Other Journals

 1. Convivencia Efsane Mi Gerçek mi
  ÖZDEMİR M.
  Sabah Ülkesi Dergisi, no.42, pp.54-57, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)
 2. İbn Rüşd’xxün Yaşadığı Asırda Endülüs
  ÖZDEMİR M.
  Diyanet İlmi Dergi, vol.48, no.3, 2012 (Peer-Reviewed Journal)
 3. Endülüs Tarihinin Mevcut Kaynakları Üzerine/Endülüslülere Ait Kaynaklar
  ÖZDEMİR M.
  İSTEM, no.14, 2009 (Peer-Reviewed Journal)
 4. Siyer Yazıcılığı Üzerine
  ÖZDEMİR M.
  Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, 2007 (Peer-Reviewed Journal)
 5. İspanya Tarihinde Doğululaşma ve Batılılaşma Tartışmaları Tuleytula Örneği
  ÖZDEMİR M.
  islamiyat, vol.7, no.3, pp.11-30, 2004 (Peer-Reviewed Journal)
 6. IX Yüzyıl Endülüs ünde Zındıklık Suçlamaları
  ÖZDEMİR M.
  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.38, pp.195-224, 1998 (Scopus)

Books & Book Chapters

 1. Endülüs’te Su Kültürü
  ÖZDEMİR M.
  in: Tarihçiliğe Adanan Bir Ömür-Prof. Dr. Nesimi Yazıcı’ya Armağan, Eyüp Baş, Halide Aslan, Editor, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, pp.205-216, 2022
 2. Batı’da Hz. Peygamber’in Siretine Dair Literatür
  ÖZDEMİR M.
  in: İslâm Tarihi Yazıcılığına Dair Araştırmalar-Prof. Dr. İbrahim Sarıçam Armağan Kitabı, Mehmet Özdemir, İrfan Aycan, Seyfettin Erşahin, Editor, İlahiyat, Ankara, pp.389-454, 2022
 3. Endülüs Müslümanları Siyasi Tarih
  ÖZDEMİR M.
  TDV, Ankara, 2020
 4. Endülüs
  ÖZDEMİR M.
  İSAM, İstanbul, 2020
 5. Endülüs Müslümanları Kültür ve Medeniyet
  ÖZDEMİR M.
  TDV, Ankara, 2020
 6. İlahiyatsız Yıllar (1933-1949)
  ÖZDEMİR M.
  in: Türkiye’nin İlahiyat Birikimi Ankara İlahiyat’ın 70 Yılı, Eyüp Baş, Halide Aslan, Rabiye Çetin, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara, pp.37-48, 2019
 7. La Conversion Al Islam De Los Turcos
  ÖZDEMİR M.
  in: Turquia y Los Turcos Historia y Cultura, Mehmet Necati Kutlu, Ertuğrul Önalp, Mehmet Özdemir, Nusret Çam, Editor, La universidad De Ankara, Ankara, pp.43-50, 2019
 8. El Imperio Selyucida y Su Avance Hacia el Oeste (1040-1308)
  ÖZDEMİR M.
  in: Turquia y Los Turcos Historia y Cultura, Mustafa Necati Kutlu, Ertuğrul Önalp, Mehmet Özdemir, Nusret Çam, Editor, La Universidad de Ankara, Ankara, pp.57-64, 2019
 9. Endülüs’te Hilafet Tecrübesi
  ÖZDEMİR M.
  in: Geçmişten Günümüze Hilafet, M. Sabri Küçükaşcı, Ali Satan, Abdülkadir Macit, Editor, İLEM, İstanbul, pp.115-132, 2019
 10. Hazreti Muhamedi
  ÖZDEMİR M.
  in: Imam Ebu Mansur Maturidiu -Jeta, Vepra Dhe Doktrina-, Şaban Ali Düzgün, Editor, LOGOS.A, Shkup, pp.95-136, 2019
 11. Hz. Peygember (SAS) ve Temel İnsani Değerler
  ÖZDEMİR M.
  in: İslam Tarihi ve Medeniyeti C.1 Hz. Peygamber Dönemi, Hüseyin Algül, Rıza Savaş, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.695-740, 2018
 12. Batı Emevileri (Endülüs)
  ÖZDEMİR M.
  in: İslam Tarihi El Kitabı, Eyup Baş, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.397-456, 2018
 13. Batı’da Siret Çalışmaları
  ÖZDEMİR M.
  in: İslam Tarihi ve Medeniyeti C.1, Hz. Peygamber Dönemi, Hüseyin Algül, Rıza Savaş, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.777-810, 2018
 14. Endülüs Müslümanları Siyasî Tarih
  ÖZDEMİR M.
  TDV Yayınları, Ankara, 2016
 15. Endülüs'te Hıristiyanlığa Yönelik Reddiyeler
  ÖZDEMİR M.
  in: Prof Dr Abdurrahman Küçük e Armağan, Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu, Editor, Berikan Yayınevi, pp.431-450, 2016
 16. İslam Kültüründe Hoşgörü Bir Arada Yaşama Tecrübemizin Esasları-Örnekleri
  ÖZDEMİR M., YAZICI N., ÜNAL İ. H.
  Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2013
 17. Endülüs Müslümanları (Sİyasi Tarih)
  ÖZDEMİR M.
  TDV, 2013
 18. İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz Muhammed Tasavvuru
  SARIÇAM İ., ÖZDEMİR M., ERŞAHİN S.
  Nobel Yayıncılık, 2011
 19. Endülüs Müslümanları I Siyasi Tarih
  ÖZDEMİR M.
  TDV, 2010
 20. Ekonomik Hayat
  ÖZDEMİR M.
  in: İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Nesimi Yazıcı, Nusret Çam, Editor, ankuzem, pp.179-213, 2005
 21. Endülüs’te İspanyol Mühtediler ve Siyasî Hareketleri
  ÖZDEMİR M.
  Bilinmiyor, Ankara, 2000
 22. Endülüs Müslümanları Medeniyet Tarihi
  ÖZDEMİR M.
  TDV Yayınevi, Ankara, 1997
 23. Endülüs Müslümanları İlim ve Kültür Tarihi III
  ÖZDEMİR M.
  Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1997

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. İbn Sa’xxd’xxın Yaşadığı Döenm ve Çevre
  ÖZDEMİR M.
  İbn Sa’d Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 May 2014, pp.25-68
 2. Endülüs Sanat ve Mimarisine Dair
  ÖZDEMİR M.
  VI. Dinî Yayınlar Kongresi, Turkey, 29 November - 01 December 2013
 3. Endülüs Emevileri Döneminde Hz. Ali ile İlgili Yaklaşımlar
  ÖZDEMİR M.
  HayatıKişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali Sempozyumu, Turkey, 08 October 2004 - 10 October 2014

Episodes in the Encyclopedia

 1. DİA, 36. Cilt
  ÖZDEMİR M.
  TDV Yayınları, pp.105-106, 2009
 2. DİA 19. Cilt
  ÖZDEMİR M.
  TDV Yayınları, pp.413-414, 1999
 3. TDV İslam Ansiklopedisi
  ÖZDEMİR M.
  TDV Yayınları, pp., 1999
 4. DİA 16 Cilt
  ÖZDEMİR M.
  TDV Yayınları, pp.288-288, 1997
 5. Diyanet İşleri Ansiklopedisi
  ÖZDEMİR M.
  TDV Yayınları, pp.113-114, 1996

Academic and Administrative Experience

2019 - 2022 Head of Department Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
2010 - 2011 Head of Department Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Courses

The Political-Administrative Institutions in al-Andalus, Doctorate, 2022 - 2023
Sira (Arabic), Undergraduate, 2022 - 2023
The Research Methods, Postgraduate, 2022 - 2023
The Politic History of al-Andalus, Postgraduate, 2022 - 2023
History of Islam I, Undergraduate, 2022 - 2023
The Research Methods, Doctorate, 2022 - 2023
The Method in Sira Research, Postgraduate, 2022 - 2023

Advising Theses

ÖZDEMİR M., İçerik ve Yöntem Bakımından Şâmî'nin Sübülü'l-Hüdâ ve'r-Reşâd Adlı Eseri, Doctorate, M.SEZER(Student), 2021
ÖZDEMİR M., Spanish Islam Eseri Bağlamında Dozy'nin Endülüs'e Yaklaşımı, Postgraduate, A.ZAHİD(Student), 2020
ÖZDEMİR M., Benî Hilâl'in Kuzey Afrika'ya Göçü ve Etkileri, Doctorate, Y.KARADUMAN(Student), 2020
ÖZDEMİR M., The perspective of İmâmi Shi'ite in the pre-prophecy period in terms of tabshirâ and irhâsât narrations (Example of Bihâr al-anwâr), Doctorate, M.SAMET(Student), 2020
ÖZDEMİR M., X. Yüzyılda Fâtimîler – Endülüs Emevîleri Mücadelesi ve Yansımaları, Doctorate, F.İBRAHİMOĞLU(Student), 2019
ÖZDEMİR M., II. Abdülhamid Dönemi mektep sisteminde İslâm anlayışı, Doctorate, M.DİLBAZ(Student), 2017
ÖZDEMİR M., Ali ibn Abi Talib in gazwas and Sariyyas from Sunni and Shiite perspectives, Postgraduate, F.MUHAMMED(Student), 2017
ÖZDEMİR M., İmamiye şiası kaynaklarına göre hilafetine kadar Hz. Ömer, Doctorate, M.NUR(Student), 2014
ÖZDEMİR M., Dozy'ye yazılan Türkçe reddiyeler, Postgraduate, M.SAMET(Student), 2013
ÖZDEMİR M., Hindistan matbu’atında Türk Kurtuluş Savaşı ve İnkılâbı, F.HUSSAİN(Student), 2012
ÖZDEMİR M., Hindistan matbu'atında Türk Kurtuluş Savaşı ve inkılâbı, Doctorate, F.HUSSAİN(Student), 2012
ÖZDEMİR M., Cahiliyede ve risalet döneminde savaş olgusu, Doctorate, C.ACAR(Student), 2007
ÖZDEMİR M., Abdullah b.Übey b.Selul ve Hz.Peygamber`le ilişkileri, Postgraduate, T.DENİZ(Student), 2007
ÖZDEMİR M., İlk Siyer kaynakları ve müellifleri, Doctorate, Ş.ÖZ(Student), 2006
ÖZDEMİR M., ABDULLAH B. ÜBEY B. SELÂL VE HZ. PEYGAMBER’LE İLİSKİLERİ, T.DENİZ(Student), 2006
ÖZDEMİR M., Fetih'ten Murabıtlar dönemine kadar Endülüs'te Yahudiler (711-1091), Doctorate, S.İLHAN(Student), 2006
ÖZDEMİR M., Lisanüddin İbnü`l Hatib`in siyasi kişiliği ve tarihçiliği, Doctorate, N.PARLAK(Student), 2004
ÖZDEMİR M., Endülüs'te hisbe teşkilatı, Doctorate, M.HİZMETLİ(Student), 2002
ÖZDEMİR M., Fergana bölgesine İslamiyetin girişi ve yayılışı, Postgraduate, A.JUSUBALİEV(Student), 2001
ÖZDEMİR M., Mustafa Asım Köksal`ın hayatı, eserleri ve tarihçiliği, Postgraduate, S.POLAT(Student), 2001
ÖZDEMİR M., Z. M. Bünyadov`un hayatı, ve tarihçiliği, Postgraduate, M.ASKEROV(Student), 2001
ÖZDEMİR M., Dört Halife Dönemi fetihlerinin arka planı, Postgraduate, C.ACAR(Student), 2000
ÖZDEMİR M., Hz. Ömer Dönemi ordu ve ordugahlar, Postgraduate, H.ÇİL(Student), 1999
ÖZDEMİR M., Bosna-Hersek`te Türk-İslam kültürünün yerleşmesi (16 yy. sonuna kadar), Postgraduate, R.ADEMİ(Student), 1998
ÖZDEMİR M., Yusuf bin Taşfin döneminde Murabıtlar Devleti, Postgraduate, M.EKİNCİ(Student), 1997
ÖZDEMİR M., Surre defteri, Postgraduate, H.AKÇAKOYUN(Student), 1995

Metrics

Research Areas

History of Islam