Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Rare Lesion in Oral Cavity: Lipoma-Case Report

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Oral Kavitede Nadir Görülen Lezyon: Lipom –Vaka Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Metrics

Publication

3