Education Information

Education Information

  • 2013 - 2017 Postgraduate

    Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, eğitimde ölçme ve değerlendirme, Turkey

  • 2001 - 2006 Undergraduate

    Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey