Biyografi

Doktora

(2016 - 2022): Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Prof. Dr. Asuman Turanboy danışmanlığında)

(2019 - 2020): Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Almanya (Prof. Dr. Jan Lieder danışmanlığında)

Yüksek Lisans (2014 - 2016): Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk 

Lisans (2010 - 2014): Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Dönem Birincisi)

Yabancı Diller

Almanca, C1 İleri
İngilizce, C2 Ustalık

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Yabancı Dil, Wissenschaftliches Schreiben - Bilimsel Yazma, Albert-Ludwig Universität Freiburg, 2020
Yabancı Dil, Wissenschaftliches Sprechen - Bilimsel Konuşma (Hukuk ve Ekonomi) , Albert-Ludwig Universität Freiburg, 2019
Yabancı Dil, Hukuk Almancası Çeviri Kursu Sertifikası, Ankara Üniversitesi TÖMER, 2015
Mesleki Eğitim, Hukukun Uygulanmasında Hukuk Felsefesinin Sorunları- International Summer Program, Koç University, 2013
Yabancı Dil, 24. Hukukçular İçin İngilizce Sertifika Programı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2012

Yaptığı Tezler

Doktora, Anonim Ortaklıklarda Yeni Pay Alma (Rüçhan) Hakkının Kısıtlanması ve Devri, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022
Yüksek Lisans, Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna sermaye artırım yetkisi ile bağlantılı olarak tanınabilecek yetkiler, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2016

Araştırma Alanları

Hukuk, Ticaret Hukuku, Özel Hukuk, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Sigortacılık

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2023 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi Dr., Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2022 - 2023
Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2014 - 2022

Akademik İdari Deneyim

Araştırma Görevlisi Fakülte Temsilcisi, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2021 - 2022
İntibak/Muafiyet Komisyonu Üyesi, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2015 - 2018

Verdiği Dersler

Rekabet Hukuku, Lisans, 2023 - 2024
Ticari İşletme Hukuku, Lisans, 2023 - 2024
Drama ve Hukuk Kliniği, Lisans, 2023 - 2024
Negotiable Instruments Law, Lisans, 2023 - 2024

Verdiği Kurs ve Eğitimler

Uygur G., Bektaş İ., Ankusem - Lise Yaz Kursları: Hukuk, 2024 - 2024
Bektaş İ., Sigorta Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi, 2023 - 2023
Bektaş İ., Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi, 2023 - 2023

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

BANKA VE TICARET HUKUKU DERGISI, Yardımcı Editör/Bölüm Editörü, 2021 - 2024
BANKA VE TICARET HUKUKU DERGISI, Yardımcı Editör/Bölüm Editörü, 2016 - 2019

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Çağdaş Drama Derneği, Üye, 2023 - Devam Ediyor , Türkiye

Bilimsel Hakemlikler

BANKA VE TICARET HUKUKU DERGISI, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2024
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2023

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Bektaş İ., 36. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Ankara, Türkiye, Aralık 2023
Bektaş İ., Hukukun Güncel Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Ankara, Türkiye, Kasım 2023
Bektaş İ., Toplum ve Doğa İçin Blokzinciri Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Ankara, Türkiye, Mayıs 2022
Bektaş İ., Kripto Varlıklarda Düzenleme Arayışı Çalıştayı, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Ankara, Türkiye, Temmuz 2021
Bektaş İ., 6762 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Ankara, Türkiye, Mart 2017
Bektaş İ., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 90. Kuruluş Yıldönümü Uluslararası Hukuk Kurultayı, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Ankara, Türkiye, Kasım 2015

Metrikler

Burslar

2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu, TÜBİTAK, 2019 - 2020

Ödüller

Bektaş İ., Fakülte Birinciliği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2014